·         Dit begin met verootmoediging en gebed

RSA Christene kan hele

land transformeer

 

Maar, God kan nie mismoedige mense gebruik nie!

 

Alhoewel mens dit nie aan die daagliks nuusblaaie en TV sal agterkom nie, is die Christendom die grootste beweging in die węreld. 

Wanneer na die ontsaglike groei en impak van die Christendom węreldwyd gekyk word, dan kan dit maklik beskryf word as “Die grootste storie wat ooit misgeloop is,” aldus dr. Peter Hammond van United Christian Action.

In die 2000-sensus het net meer as 34 miljoen van die sowat 45 miljoen inwoners van Suid-Afrika verklaar dat hulle Christene is. Hierdie Christene beskik oor ‘n dinamika potensiaal wat SA oornag kan transformeer.

In Josua 1 is Moses dood. Die groot volksleier het weggeval.  Dit was natuurlik dat die volk mismoedig sou wees.

Maar luister:  God kan nie mismoedige mense gebruik nie!

Kyk na die mismoedige Elia in 1Kon,. 18:4-8. Let op die kontras tussen die Elia van Karmel en die Elia van die jenewerboom. In ons dag is die wekroep tot moed! “Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan”.  Die wagwoord vir oorwinning is altyd  “Vorentoe.  Onthou, daar is meer glas in die voorruit as in die truspieëltjie!

God het aan Moses bevel gegee om deur die Skelfsee te trek (Ex. 14:13-16);  nou gee Hy opdrag aan Josua om deur die Jordaan te trek na die Land van die Belofte.  Baie mense kyk na Kanaän, maar wil dit nie waag om die land binne te trek nie.

Kyk na Josua 1:3-5 oor inspirasie tot moed, en dan strofe 6 vir aansporing tot moed, en 7 vir die geheim van moed, en 8 vir die handboek tot moed, en 9 vir die rede vir moed, en 10-15 om moed te skep en 16-18 hoe moed reageer op moed.

Suid-Afrikaanse Christene sit aan die verkeerde kant van die Jordaan. God se volk bestaande uit meer as 34 miljoen Suid-Afrikaners – 27.6 miljoen Swart, 2,9 miljoen Bruin, 204 800 Indiër, 3,6 miljoen Wit en 231 239 “ander” – hou die toekoms van ‘n totaal nuwe SA in hulle hande.

Wat sou dit 34 miljoen Suid-Afrikaners baat om in ‘n sensus te verklaar dat hulle Christene is, maar God is nie in aksie in hulle lewens nie! Nie in aksie in hulle gemeenskappe nie!

Dr Hammond kyk op sy beurt na die węreldtoneel en wys onder meer op die volgende:

 

“As My volk – van meer as ‘34 miljoen’ in SA – oor wie My naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid,

dan sal Ek uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” – 2 Kron. 7:14.

God sę in Matt. 12:30 aan die meer as 34 miljoen Suid-Afrikaanse Christene: “Hy wat nie met my is nie, is teen MY; en hy wat nie saam met versamel nie, verstrooi.”

Hoe kan meer as 34 miljoen Suid-Afrikaanse Christene sę hulle is aan Sy kant, maar hulle laat na om die bitterste vyand  van onheil en misdaad teen te staan! Hoekom hoor ons nie die Christen-stem in alle sektore van die gemeenskap nie en nog minder in die raadsale?

Alle ware manne behoort ‘n besluit te neem, want ‘n verskriklike stryd is nou aan die gang en ‘n vloek sal rus op diegene wat neutraal staan.

Die tyd van powere pogings om SA uit sy misdaadhel te red is verby. Die vloedgolf van permissiwiteit, moord, roof, verkragting kapings, louheid, kan net deur die Christendom hokgeslaan word.

God het aan ons ‘n ruggraat gegee, nie ‘n wensbeentjie nie. 

Nou het ons moed en deursettingsvermoë nodig, verootmoediging en gebed.

“Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; “en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.” Heb. 12:12-13. –  Sjibbolet   


Ander Artikels