Het ook jy ‘n oordeel oor jouself gedrink?

 

Geen volgeling van Jesus Christus moet ooit redeneer dat dit onmoontlik is om te struikel en te val nie.

 

In hierdie opsig waarsku 1 Kor. 10:12 “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.”

Asook Gal. 6:1 “Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.”

 

Hierdie geskrif handel oor Mat. 26:17-35 en Mat. 26:69-75.

Petrus het ‘n geleentheid gehad wat nie een van ons nog ooit gehad het nie – om fisies sy aan sy met Jesus Christus te wandel.

 

As iemand soos Petrus vir Christus kon verraai, wat dan van ons?

 

Dit gebeur gouer as wat jy mag dink. Ons kan onwaardig by die Heilige Nagmaal aansit, met die treurige gevolge dat ons ‘n oordeel oor onsself drink! Ja, inderdaad, so maklik is dit! 1 Kor. 11:20:34.

 

Onder meer staan daar: “Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here Jesus drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here Jesus.”

 

Dan gebeur presies dieselfde as toe die Jode aan Pontius Pilatus gesê het; “Laat Sy bloed oor ons en ons kinders kom.”

Daardie dag het die Jode ‘n oordeel oor hulself uitgespreek.

 

Ons lees verder: “Want die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.

“Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie onderskei nie.”

 

Watse oordeel drink ons oor onsself?

“Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en ‘n aantal het ontslaap.”

Met “liggaam” word Christus se fisiese liggaam bedoel, maar ook sy Liggaam, die gemeente en hoe ons teenoor mekaar leef en optree.

 

“Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.” 1 Kor. 10:16-17

 

Paulus sê dat iemand wat by die Tafel van die HERE aansit sonder om, om te sien na die ander lede van die gemeente nie, sit “onwaardig” by die Tafel aan. Die Grieks hier anaxiōs beteken onwaardig, roekeloos.

 

Om onwaardig by die Tafel aan te sit beteken so iemand is nie die Evangelie waardig soos vervat in: 

Enige oortreding van bogenoemde is ‘n sonde teen die Liggaam van Jesus Christus, die gemeente. Dit is ook ‘n vertrapping van die bloed van Jesus Christus.

 

“Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus.’ 1 Kor. 8:12 Die HERE verwys ook hierna in Matt. 25:31-46 in die gelykenis oor die skape en die bokke met die klem op “Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.”

 

Deur die jare het menige Christen gestruikel en geval. Oor hulle is gesê dat hulle “teruggeval” het.

Sommige is steeds in die eredienste, maar hulle kort aandag, liefde, gebede en bevryding want hulle het ‘n binding in hulle gees.  Hulle is nie vry nie.  Hulle kort ‘n herlewingsvuur.

 

Wanneer mens in diepte na die lewe van Petrus kyk, dan lê die antwoord vir die teruggevallenes in verootmoediging – belydenis en terugkeer na God.

 

Petrus het gevloek, gesweer en ontken dat hy Jesus ken. Dit het hy gedoen nadat: 

Petrus was vasgevang in die strik van twee vroue en ‘n groep wat nie wedergebore was nie: 

Baie meen dat Petrus gesink het toe hy na Jesus op die water geloop het, maar hy het: 

Petrus het ‘n spesiale uitnodiging ontvang alhoewel hy:

Petrus het gesien dat die Here Jesus steeds vertroue in hom het, daarom het hy:

As dit vandag sou gebeur, dan sal mense:

Maar die Vader het steeds vertroue in Petrus gehad. Deur Petrus se prediking: 

Petrus het teenstand van die leraars gehad:

Alhoewel Petrus  bespot, vervolg en verguis is, het:

Soos wat Petrus straataf gestap het, onder die krag van God:

Hier is heelwat lesse uit Petrus se lewe te leer. Iemand het een keer gesê dis makliker vir ‘n sondaar om tot bekering te kom as vir ‘n teruggevalle Christen om na God en die gemeente terug te keer.

 

Wel, die Here Jesus verlang dat jy sal terugkeer. Hy stel in besonder belang in verlore skape. As daar berou is dan moet die gemeente diesulkes onvoorwaardelik laat terugkeer.

 

Die een groot struikelblok waarom teruggevalle Christene egter sukkel om ‘n volkome terugkeer te maak, is dat hulle nie hulself kan vergewe nie.

 

Die Vader sê: As ons, ons sondes bely, dan is Hy getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 1 Joh. 1:9.

Bely dan (en vergewe ook jouself) en strek jou dan uit na dit wat voor is.

 

Diegene wat die Petrusse in vandag se lewe verwerp het, staan ook skuldig voor God.  Ook hulle moet vergewe en bely.

Vergeet dan van dit wat verby is. Strek jou uit na dit wat voor jou is.  Onthou, daar is meer glas in die voorruit as in die truspieëltjie!

En dan kom sit jy weer saam by die Tafel aan. Die Liefde wag vir jou. – Sjibbolet  

 Ander Artikels