'n Grootse geskenk wag op jou!

 

Immers, sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat  tot die lewe en godsvrug dien (hoe?) deur die kennis van Hom, wat ons geroep het deur Sy heerlikheid en deug; waardeur Hy ons ook die grootste en dierbare beloftes geskenk het, sodat julle deelgenote kan word van die Goddelike natuur, (wanneer?) nadat julle ontvlug het (wat?) die verdorwenheid wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. – 2 Pet. 1:4.

 

Dit klink na ‘n meer as redelike “aanbod”. As kinders gehoorsaam is, kry hulle geskenke. Die vereistes is eintlik gering.

 

As ek en jy die verdorwenheid ontvlug en kennis van God deur Sy Woord opdoen, dan ontvang ons die grootste geskenk wat enige mens kan hoop om te ontvang:  Alles wat tot die Lewe en Godsvrug dien!

 

Die HERE se Goddelike krag skenk dit aan ons!

Strofe 1 handel oor die oorwinning deur vertroue.  Glo in die gebod van Almag vir oorwinning oor al die bosse magte, en oor al die moontlikhede van sonde.

 

Glo in die God van wysheid vir die allerbeste voorsiening van middele om die liefde uiteindelik te laat seëvier.

Glo in die God van Liefde in elke ramp wat oor jou mag kom, elke skaduwee of droefheid wat jou mag tref.  Glo in God.  Glo in Jesus Christus.  Glo in die kragtige werking van die Trooster, die Heilige Gees!

 

Baie mense maak van die woord glo, asof dit iets is wat hulle nie het nie en iewers moet kry. Om GOD te glo, is dieselfde geloof waarmee jy in jou ouers glo. Eggenotes glo aan mekaar. Broers glo aan mekaar.

 

Glo is om te aanvaar, om te vertrou. Jy het geloof in Jesus Christus ontvang die dag toe jy wedergebore is. Jy het dus geloof, al wat jy moet doen is om dit uit te bou.

 

Wat jy beslis nie mag doen nie, is om te twyfel. Jak. 1:6-7. Iemand wat twyfel, ontvang niks.

 

Strofes 2 en 3 bied ook die belofte van ‘n gewisse Hemel.  Die Hemel verloor sy vaagheid en word ‘n werklikheid, anders is Jesus Christus nie eg nie.

 

Dit is Sy trekkrag (2).  Die Hemel is ons Vader se woning. Christus het vir ons ‘n Woning voorberei. Wat ‘n lewensverrykende feit is dit nie!

 

Die vreugde van Christus sou nie volmaak wees as Sy bloedgekooptes nie daardie wonings met Hom kan deel nie.

 

Die Hemel sal ‘n tuiste, ‘n harmonie en vreugdevolle geluk wees.

 

Maar onthou, niemand kan daar ingaan wat nie persoonlik deur Jesus Christus voorberei is nie. Hy sê Hy begin die werk in ons en Hy sal dit voleindig.

 

“Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink — en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap — oor julle gemeenskap aan die Evangelie van die eerste dag af tot nou toe,

 

“omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus...” Fil. 1:1-6.

 

Strofe 6 van 2 Pet. 1 bring die belofte van “Die Weg, die Waarheid en die Lewe.”

 

Aan hulle wat die pad na sielswelstand, geluk en die Hemel, byster geraak het, is en bly Jesus Christus die enigste Weg.  Die Weg is gekenmerk deur eenvoud en Oppermag. Joh. 10:9 toon dat dit insluitend is —  “enigeen”, maar dit is ook uitsluitend — “deur My.”

 

Christus is die Waarheid, die Opperste  werklikheid. Hy is ook die Waarheid: 

 

Strofes 7-12 beklemtoon die Vaderskap van God. Die geroep van die mens se hart is na God wat ook Vader is.  Die Christendom is die resultaat van daardie geroep.

 

Weet dit maar dat almal word die een of ander tyd geroep, maar net hulle wat reageer, word gered.

God is ‘n algenoegsame Vader (8) – genoegsaam vir sonde en lyding, vir verlossing en diens, vir Aarde en Hemel.  Die een voldoende reël vir teologie en sosiologie is “vertolk deur God se Vaderskap.”

 

Strofes 13 en 14 beklemtoon die belofte vir volhardende gebed.

Die moontlikheid van gebed – God as Vader. Ons kan ons gebed tot Sy Liefde rig, maar nie tot die Wet nie.

Die doel van gebed – “dat die Vader verheerlik mag word.” Daar is geen sekerheid van ‘n antwoord op enige ander soort gebed nie.

 

Die krag van gebed – “in My naam”.  Die naam staan vir die karakter.  As ons in Sy naam vra, moet Hy ons karakter waarborg by God.  Dit is die lewe wat bid, nie ons lippe nie.

 

Die versoek van gebed – “wat julle ook al vra” Fil. 4:6.

Die vereiste van die gebed – “vra”.  Hoe?  Soos in Lukas 11:5-10.

Die belofte van gebed – “dit sal Ek doen”.

 

Strofes 15-24 bring die belofte vir die gehoorsame lewe tesame met die volgende versekerings deur Christus: 

Strofes 27-31 verseker ons van die belofte van voortdurende vrede.  Dit is die erflating aan sonde-geteisterde siele: Vrede met God (Rom.5:1) en die Vrede van God (Fil. 4:7).

 

Onthou altyd: Aan die einde van hierdie lewe waarin jy jou nou bevind, is daar ‘n Ewige Lewe en ‘n Ewige Dood.  Daar kom ‘n nuwe Hemel en ‘n nuwe Aarde. Lees Open. 21. Is jy op pad na die Nuwe Jerusalem?

 

Sy Woord is die padkaart wat ons moet volg na die Ewige Lewe.  Sonder hierdie padkaart is ons die weg byster en op pad na die afgrond.

 

Iemand sê nou anderdag:  “Ek dien nie God nie, ken hom nie eers nie, en kyk net hoe suksesvol is ek.  Ek ken nie die einde van die sukses nie.” Die arme man het nog nooit gehoor van ‘n suksesvolle mislukking nie.

 

Dit is nie vir jou as kind van God verkeerd om R10 miljoen rand se bates te hê nie, maar daar is groot fout as die R10 miljoen se bates jou het.

 

Die uitnemender weg is om die verdorwenheid te ontvlug en die Christus-weg deur die Woord te volg om die grootste geskenk van alle tye te ontvang. —  SjibboletAnder Artikels