Is jy in jou eie tronk vasgekeer, of

 

Lewe jy die normale Christen-lewe?

 

 

Christus is in jou, maar is jy in Christus?  Kan jy soos Gal. 2:20 s:  Ek is met Christus gekruisig  en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my!

 

Dit is ons erfreg in Christus om n konstante belewenis te h van wat dit beteken om in Christus te lewe. Paulus se lewe is n konstante lewe van bly in Christus, ten spyte van wat hy alles vir sy geloof moes deurmaak.  Wat is die geheim van die oorwinnende lewe. Die geheim is dat ons in Christus is.  John. 14:17. Die boek Handelinge is die Liggaam van Christus in aksie Hand.  1:1-2.

 

Jesus is nie meer op die aarde nie, maar in die gemeente leef Hy voort.  In Handelinge val die klem op Petrus en Paulus (vanaf Hoofstuk 9) dan nog n stukkie oor Petrus en dan alles oor Paulus. Paulus preek vir die onbesnedenes en Petrus vir die besnedenes. In Joh. 14:12 s Jesus ons sal meer dinge doen as wat Hy gedoen het. Jesus was beperk tot n geografiese area. Daarom sal ons MEER doen, want ons doen dit reg oor die wreld. John 16:14-17  vertel ons van die Gees van die Waarheid. Dit is wat in ons is as gelowiges.

 

In John. 14:23 s die HERE dat ons sy Woord sal bewaar as ons Hom liefhet.  By so iemand sal die HERE kok woning maak. Jesus voltooi sy werk en ons gaan daarmee aan. Efes. 2:10. Die Heilige Gees sit dit deur ons voort. Die dissipels het die eenheid in Christus prakties beleef voor en na die Hemelvaart.Ons verheerlik die HERE volgens John 15:8 daarin dat ons veel vrug dra. Handelinge toon die beeld van die vrug waarvan die eerste is evangelisasie die inbring van die oes.

 

Hand 2:37 lees ons van die eerste bekeerdes nadat Petrus die Woord gebring het en sien ons die werking van Heilige Gees.  Dit was nie Petrus wat hulle by daardie punt gebring het nie, maar die Heilige Gees. Petrus het maar net gepraat waarvan hy oortuig was in sy hart die Evangelie. Strofe 16:22:  niemand neem julle blydskap van julle af weg nie. Die gemeente van Handelinge (Hand. 2:46) was n blymoedige gemeente. Hulle was nie saam in eenheid nie, maar in eendragtigheid.

 

Eenheid beteken eendersheid en nie een van ons kan eenders wees nie want ons het elkeen sy eie karakter en persoonlikheid. Maar, ons kan almal eendragtig oor n saak wees.  Ons is bloot n eenheid deurdat ons almal wat gered is, die Gees van God ontvang het. Dis hierdie eenheid wat ons moet bewaar. Dis hierdie geestelike eenheid waarin ons moet wandel. As ons die liefde van God in ons lewens het, as Christus in ons is en ons in Hom, dan sal ons ook ongekende blydskap beleef.

 

Hand. 8:8 En daar was groot blydskap in daardie stad;  8:39  Hy het sy weg met blydskap gereis;  13:52  Vervul met blydskap en met die Heilige Gees;  15:3  Het aan die broeders groot blydskap verskaf . Sien ook die volgende strofes oor blydskap: Hand. 20:24; Rom. 14:17; Rom. 15:13; Rom. 15: 32; 2 Kor. 1:24, ens. Joh. 16:24 sodat julle blydskap volkome kan wees.  Dit is God se wil dat ons blydskap volkome moet wees.  As jou blydskap nie volkome is nie, doen dan iets daaraan.

 

In Joh. 17:13 is dit Jesus Christus se gebed dat ons blydskap volkome sal wees. In Joh. 17:26 gaan dit weer oor Goddelike liefde agape.  Johannes bid dat dit ook in Sy dissipels sal wees. Wat is die sleutel wat betref die bediening van die gawes? Die Liefde! En dit gaan in vervulling in Handelinge. Daar het dit prakties manifesteer. As jy Goddelike liefde het, dan WIL jy jou broer en suster dien.

 

As mens oor die bediening van die gawes wil praat, dan begin jy nie by die detail oor die gawes nie, maar jy begin by die liefde. Die vraag wat gevra moet word is, het ons die Liefde van die Gees in ons? As jy daardie besondere liefde het, dan sal jy wees soos n boom wat staan by lewende water en aan jou vrugte sal jy geken word. Dan sal lewende waters uit jou binneste na ander rondom jou vloei. Jesaja s: slaan jou tentpenne wyd uit. Jesus s:  soos die Vader my gestuur het stuur Ek julle ook.  En dan blaas hy die Heilige Gees oor hulle sodat hulle geen verskoning kan h waarom hulle die liefde nie het nie.

 

1Kor. 13:1-3 lees:  Al sou ek die tale van mense en Engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek n klinkende metaal en n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie het en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof h, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Wat is die liefde dan?  Slaan asseblief 1 Kor. 13: 4-8 na.

 

Ons het die verantwoordelikheid om te woeker met die Woord van God. Die Liefde van God dring jou. Jy s jy het nie hierdie Goddelike liefde waarvan gepraat word nie.  Die waarheid is dat dit Goddelike Liefde was wat jou siel gered het, dat dit Goddelike liefde is wat jou aan die lewe hou wat huis en haard betref. Die probleem is dat jy nog nooit daardie liefde beantwoord het nie.  Liefde kan nie net van een kant af kom nie.  As dit net van een kant af gekom het, was daar geen huwelike op die aarde nie. Omdat jy die liefde beantwoord het, het jou huwelik en gesin daaruit voortgespruit.

 

En as jy nie bly liefde gee en ontvang nie, dan kwyn jou huwelik soos die plantjie op jou stoep wat nie water en kos kry nie. Die liefde en blydskap loop hand aan hand soos in Joh. 15:11-14. Die Goddelike liefde tussen jou en God moet meer word.  Hoe meer jy dit beantwoord, hoe meer gaan God dit beantwoord en dit sal toeneem en jou blydskap sal ook toeneem.  Het jy al n siel na die HERE gely?  Dan weet jy watter blydskap n mens oorval. Jy kan nie n oorwinnende lewe  lei sonder die liefde nie.  Die normale Christelike lewe is dat die Liefde van God in jou hart en lewe heers, dat dit oorvloedig is sodat jy gedurig rondkyk om te sien waar jy kan dien, waar kan jy gee.  Dis is die natuur van Christus wat in jou is.

 

Toe Jesus ges het Ek stuur julle, het Hy geweet Hy gaan in hulle wees.  Vandag stuur Hy my en jou omdat Hy in ons is.  Jy hoef nie jou werk te bedank om sogenaamd voltyds vir die HERE te gaan werk nie. Jy is reeds deur Hom voltyds in jou huidige werkkring geplaas om juis daar voltyds vir Hom te werk, al sou dit net wees deur soos n Christen te lewe en op te tree en al predik jy geen woord nie.

 

Ds Dawie Pypers het altoos ges: Each one, reach one! Wat dink jou kollegas van jou?  Sien hulle Christus in jou?  Straal jy Christus se wonderlike liefde teenoor jou kollegas uit? Dring die Liefde van Christus jou om teenoor almal met wie jy in aanraking kom goed te doen, beleefd te wees. Is Sy liefde in jou onderdruk?  Sy liefde breek deur grense.  Watter grense het jy vir jou gestel in jou lewe om jouself te beskerm, jouself veilig te hou.

 

Daardie grense is n sielkundige meganisme wat in n mens werk om altyd net aan jouself te wil dink.  Daardie meganisme is nie veronderstel om in n gelowige aanwesig te wees nie, maar ons laat toe dat dit on lewens insypel en n binding in ons gees veroorsaak. Feit is, daar is grense en mure wat jy om jou bou dit word later n tronk. Jy word n slagoffer van omstandighede wat jy self skep.  Jou frustrasie neem toe en jou blydskap verdwyn. Jy word jou eie grootste vyand.

 

Hierdie lewe van jou is bedoel vir Judea en Samaria en die uiterstes van die aarde.  Jy durf dit nie in n tronk toesluit nie. Dink maar aan die pragtige Hallelujah-lied:  Moet ek gaan met le hande, moet ek so my Heer ontmoet? Identifiseer jouself in Christus deur Efes. 2 te bestudeer.  Gaan kyk daar wie jy werklik is. Daar is Christene wat meen dat hulle meer van die Heilige Gees in hulle lewens moet h en hulle bid dan ook daarvoor. Die waarheid is dat die Heilige Gees nie genoeg van hulle het nie.

 

Hoe kan jy meer van die Heilige Gees kry? Wel, onthou dat jy teen n prys gekoop is en jy behoort in die eerste plek aan Jesus Christus en nie aan jouself nie!Wanneer ons Christus se liefde in ons het en dit uitstraal, dan sal ons ook God in aksie in ons lewens en gemeentes sien en kort voor lank ook n kragtige geestelike herlewing in die ganse land beleef!

 

Die HERE s vandag aan alle Christene:  Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle!  Jy en Ek is wesens met n missie n missie wat n opdrag deur God is en daarom noodwendig vervul moet word. Jy kan die missie nie ontduik nie.  Dieselfde Jesus Christus van 2000 jaar gelede wat nou in jou is, het nie ophou beweeg nie.  Die handelinge wat Jesus in Handelinge begin doen nie, hou nie op nie. Die hele geskiedenis van die Kerk is n verlenging van Handelinge.  Jy en ek is deel daarvan en ons het n rol om te vertolk.

 

Maar ons is mos grootgemaak met die persepsie dat dit net die predikant is wat hierdie dinge mag doen. Feit is die predikante doen dit in elk geval nie, want dit is my en jou roeping as kinders van GOD. Herders kry nie lammers nie, skape wel, en, as die herders goed na hul skape omsien, dan baar hulle van twee- tot vierlinge. Wanneer laas het jy iemand gesen, vir n sieke gebid, vir iemand liefde betoon n siel na die HERE toe gelei? Die lewe is nie n speeltoneel nie, dit is n Goddelike drama met oneindigende vervullende bedrywe.

 

Bekommer jou nie oor hoe mense na jou kyk nie.  Jy het dalk nie n graad nie, dalk net n eenvoudige beroep.  Mense gun jou dalk niks in die lewe nie, maar hoe kyk God na jou?  Jou naam staan in die Boek van die Lewe.  Vir Hom is jy baie belangrik.  Hy skryf Sy geskiedenis in en deur jou lewe. Jy het burgerskap in die Hemel met daarby, die Ewige Lewe. .  In die o van God is ons baie belangrik.  Ons is Sy VOLK. Ons is Sy eiendom. Ons is Sy Erfgename. Ons is Sy medewerkers. Hy noem ons selfs Sy vriende!  As jy dit nog nie ontdek het nie, dan is dit die grootste tragedie wat daar kan wees! 

 

Dan is jy n gelowige wat soos n ongelowige lewe.  Dan het jy jou talente agter jou eie tronkmure gaan begrawe. Moet nou nie nadat jy hier gelees het, n skuldkompleks ontwikkel en n smartvraat word nie.  Stop!  Doen iets daaraan. Pak die lewende realiteit van die Woord van God met mening. Staan op, neem jou bed op en loop want wat hier geskrywe staan, is more en oormore en volgende jaar steeds die Waarheid.  Jy kan daar nie van wegvlug nie.Los skuldkomplekse.  Jy het die liefde nodig.  Dit sal en moet jou dryfveer in die lewe wees.

 

Daar is n uitdaging:  Net soos wat Jesus Christus deur die gemeentelike grense van Handelinge gebreek het, moet jy God toelaat om deur die grense van jou eie lewe te breek. Jy mag tevrede wees met jou geestelike toestand, maar God is beslis nie daarmee tevrede nie.  Jy het jou kerk, s jy.  God het eerste aanspraak op jou. As jy God se eienaarskap van en Sy opdrag aan jou verwerp, waarom het jy Christus dan ooit as Saligmaker aangeneem?  Of het jy Christus nog nooit as Saligmaker aangeneem nie.  Kon jy nog nooit insien waarom Christus gesterwe het nie sodat jy met die Vader versoen kan word nie, sodat jy die Ewige Lewe kan berwe nie, sodat jy deel van die Bruid van Christus kan wees nie, sodat jy Sy Goddelike liefde kan smaak nie, sodat jy kan uitreik na ander om die Koninkryk van God te help bou nie?

 

Die toets wat jy moet slaag, is of jy die liefde van God in jou hart het! As jy hierdie wonderbare Liefde nie het nie, is jy niks! Gawes en geloof moet jy h en beoefen, maar as jy die liefde nie het nie, het jy niks! Al help jy die armes en al gee jou jouself oor as n brandoffer, maar jy het nie die liefde, het jy niks. Jou eie goeie werke beteken dus ook niks. Wat jy doen moet gedoen word weens die liefde van God wat in jou hart brand.  Dan doen jy omdat jy dit vir God wil doen.

Dan weet die linkerhand ook nie wat die regterhand doen nie. Dan verwag jy niks want jy besit alles!

 

Nogtans besit jy die kosbaarste in die heelal, die Ewige Lewe hierna!   Sjibbolet  

 


Ander Artikels