Die Here ken die dae van die Opregtes

 

Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom    2  Tim. 3:1, skryf Paulus aan  Timotheus, en noem dan in die daarop volgende strofes verskeie voorbeelde van hoe die swaar tye daar sal uitsien.

 

Hierdie swaar tye gaan gepaard met spanning wat in ons tyd in meeste gevalle aan uiterstes grens.

Hierdie spanning vernietig gesinne, huwelike, gemeenskappe, en dwing van die grootste maatskappye in die wreld om spesiale maatrels te tref om hul werknemers te beskerm en daarvoor te laat behandel.

 

Die steeds toenemende spanning van uiterstes raak meer mense se lewens as pandemies soos VIGS. Hospitale en mediese spreekkamers loop oor van mense wat aan  spanning-verwante siektes ly.

 

In sommige opsigte reeds, is strofe 12 ook besig om in vervulling te gaan:  En almal wat ook Godvrugtig wil lewe, sal vervolg word!

 

Vervolging in watter vorm ook al, bring sy eie soort spanning en meesal ook erge spanning.  Spertye bring spanning.  Perfeksionisme bring spanning.  Om iemand geestelik te dra bring spanning.  Ondraaglike werksituasies bring spanning.

 

In 2 Kor. 11:27-28 praat Paulus oor spanning wat hy persoonlik beleef het en verwys hy onder meer na slapelose nagte en daaglikse bekommernis.

 

Ons het almal al dae van druk en uitsonderlike ho druk beleef, maar Paulus gaan voort en vertel dat hy vasgestaan het en GOD hom daarvan verlos het:

 

2 Tim. 3:11 lees:  Watter vervolginge het ek nie al almal verdra nie!  En die HERE het my uit almal verlos!

 

As Paulus kon vasgestaan het, dan kan ons ook.  Maar dit sal dieselfde onwankelbare geloof van ons vereis as wat ons by Paulus sien   aldus  2 Tim. 4:7 lees: Ek het die Goeie Stryd gestry. . . .

 

Deurbrake kom nie altyd maklik nie, maar wanneer mens aanhou vertrou, aanhou met klop, dan kom die deurbraak wel die een of ander tyd.

 

Dit bring ook (onnodige) spanning wanneer ons meen dat ons nie genoeg het nie.  Ons vrees tekorte.

Ons gaan ten gronde weens n gebrek aan kennis en dit omdat ons nie moeite maak om ons Bybels te bestudeer nie.

 

As ons wel die kennis opdoen, dan is die volgende aan uit Psalm 37:18-19, 25 baie betekenisvol:

 

Die HERE ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly.  Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word.  Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie.

 

Koning Dawid sou nie die bogenoemde geskrywe het, as hy nie self getuie daarvan was nie.

 

GOD sal ons nie verlaat nie.  Hy sal Hom ook nie aan ons onttrek nie.  Sy Liefde, Genade en Guns, skenk Hy aan ons.

 

Een keer was Dawid onseker oor sy verhouding met GOD en toe vra hy in Psalm 8:5:

 

Wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?

 

Dis n vraag wat ons ook kan vra:  Wie is ons as nietige mens, as gras van die veld, dat die Almagtige GOD  aan ons sou dink?

 

1 Petrus 5:7 lees:  Werp al julle bekommernisse op Hom (hoekom?) want Hy sorg vir julle!

Asook Psalm 55:23:  Werp jou sorg op die HERE en Hy sal jou onderhou;  Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.

 

En dan is daar Psalm 9:10:  So is die HERE dan n rotsvesting vir die verdrukte, n rotsvesting in tye van benoudheid.

En strofe 11:  En hulle wat U Naam ken, sal op U vertrou, omdat U diegene wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!

 

GOD behoed en bewaar ons.  Hy dra ons, wat die omstandighede ook al mag wees.  Al wat dit vra is dat ons dit sal erken, bely en glo en Hom daarvoor eer    in Gees en in Waarheid aanbid, Sy Naam grootmaak!

 

Dan maak dit nie saak hoe hoog die prys van wat ook al word nie,  GOD sal die inkomste voorsien.  Hy sal ons nooit verlaat nie.

 

Wat s onse GOD vandag aan ons?  Eenvoudig:  Moet julle nie bekommer nie.  Ek die HERE GOD is in beheer! Sjibbolet

 Ander Artikels