Gebed is prioriteit Nommer Een want

Die HERE kan die koning

se gedagtes verander

 

In Rigters 6:1 s God aan Gideon: Maar, toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die o van die Here, het die HERE die kinders van Israel OORGEGEE in die hand van die Midianiete sewe jaar lank!

Sewe jaar lank! Dis mos nie nodig om langer vrae te vra nie. Ons eie situasie moet vir ons mos nou meer duidelik wees as ooit te vore. Dit lei geen twyfel nie dat die Skrif verwag dat die Christen hom moet onderwerp aan die Owerheid wat oor hom aangestel is.

So, loof die HERE, bid vir die owerheid, dien die HERE. Alles is nog lank nie verlore nie. Dit lyk maar net so. Die prentjie word verder ingekleur wanneer God ons verbied om te vergeld. God s dat Hy n jaloerse God is en dat die wraak Hom (alleen) toekom.

Met ander woorde, terwyl ons wraak wil neem met allerlei verset en optredes, staan God terug, want ons probeer doen wat God s Sy eksklusiewe reg is. Die Christen moet sy verstand afskakel sodat hy kan hoor wat die Gees van God aan hom wil s.

Wanneer die HERE s dat Sy Liggaam vir die regering moet bid, dan is dit n opdrag wat eenvoudig uitgevoer moet(!) word, al lyk dit ook hoe moeilik. As daar nie vrede in die land is nie, dan is dit heel waarskynlik omdat die Liggaam nie vir die regering bid nie.

Die HERE is in beheer van die koning. In Spreuke 21:1 lees ons: Die koning (staatspresident) se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome; Hy lei dit waarheen Hy wil.

Die nuwe vertaling lees: Die HERE kan n koning se gedagtes net so maklik beheer soos water in n leivoor en dit stuur in die rigting wat Hy wil! Skitterend!

So, kom maar gerus u plig en opdrag na en bid vir die Owerhede. Hulle dink maar hulle is in beheer. Die waarheid is dat die Christendom in beheer van die wreld is, en dit onder Leierskap van die Almagtige GOD. Luister wat s Psalm 149 oor Lofgesang en Oorlogswaard:           

Halleluja! Sing tot eer van die Here n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!

Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hul Koning!

Laat hulle Sy naam loof in koordans, Hom psalm sing met tamboeryn en siter.

Want die Here het n welbehae in Sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.

Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde.

Lofverheffinge van God is in hulle keel, en n tweesnydende swaard in hulle hand;

Hoekom?

Om (sodoende) wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke;

om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie;

om n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek.

n Eer is dit vir Sy gunsgenote!

Halleluja!

 

Dat die HERE opsoek is na voorbidders maar hulle selde vind, word weerspiel in die pyn van Sy uitroep deur Jesaja:  "En Hy het gesien dat daar niemand was nie en Hom verbaas dat niemand tussenbei tree nie, Jes.59:16

 

En sy teleurgestelde protes deur Esegil:  "Ek het onder hulle n man gesoek wat n muur kan bou en voor My aangesig in die bres kan staan vir die land  maar Ek het niemand gevind nie   Sjibbolet 

 


Ander Artikels