ARTIKELS

 

Wie sal Lei Sal jy? 

DIE Bybel leer dat ons as Christene die sout van die aarde is. Vir sout om te kan preserveer, moet dit oral deeglik versprei word. Dit beteken dat ons as Christene by elke sektor van die samelewing betrokke moet wees. Die Christen-stem moet oral gehoor word. Steeds gaan stemme op dat n leier onder ons moet opstaan, maar, ons is eintlik  elkeen n leier. Dit is ons wat moet verootmoedig en moet opstaan. Dadelik!  Lees meer ... 

 

Die Here ken die dae van die Opregtes 

Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom    2  Tim. 3:1, skryf Paulus aan  Timotheus, en noem dan in die daarop volgende strofes verskeie voorbeelde van hoe die swaar tye daar sal uitsien. Hierdie swaar tye gaan gepaard met spanning wat in ons tyd in meeste gevalle aan uiterstes grens. Lees meer ...

 

Het ook jy n oordeel oor jouself gedrink?

Geen volgeling van Jesus Christus moet ooit redeneer dat dit onmoontlik is om te struikel en te val nie. In hierdie opsig waarsku 1 Kor. 10:12 Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Asook Gal. 6:1 Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie.  Lees meer ... 

 

n Laaste wens

Daar is sekere organisasies wat geld insamel sodat hulle kinders en volwassenes wat terminaal siek is, se laaste wense kan vervul. Hierdie kinders en volwassenes gaan vir seker sterf want hulle is reeds sterwende.  Lees meer ... 

 

'n Grootse geskenk wag op jou!

As ek en jy die verdorwenheid ontvlug en kennis van God deur Sy Woord opdoen, dan ontvang ons die grootste geskenk wat enige mens kan hoop om te ontvang:  Alles wat tot die Lewe en Godsvrug dien!

Lees meer ...  

 

Die Hel

Die vreeswekkende werklikheid van die Hel en jou Goddelike verantwoordelikheid om die Goddeloses te waarsku. Oor die hel self kan ons niks s nie want ons was nog nie daar nie, maar, kom stap saam met ons deur die voorportaal van die hel. Lees meer ...  

 

 

Ons stap die pad van die Romeinse Ryk

Soos die magtige Romeinse Ryk deur innerlike verrotting verkrummel het, bewerk Suid-Afrikaners nou ook hul eie ondergang deur die ondermynende invloed van perverse immoraliteit aan te hang. Te laat het die Romeine ontdek dat hulle onoorwinlike gepantserde magte nie teen die kanker in die hart van die Ryk opgewasse was nie. Die appel was van binne verrot omdat hulle vermonde mans die politieke leiers, die godsdiensleiers, die gemeenskapsleiers, die sakelui en selfs die regsopset self die slagoffers van wellus geword het. Lees meer..

 

Ouers Wees getrou aan God

Daar is iets hemels, iets onskuldig, iets wonderlik omtrent klein kindertjies.  Hulle is gawes van God en geen geld kan hulle koop nie. Maar elke klein kindjie het ook iets sondig in hom.  Elkeen van hulle het n natuur wat, as dit nie ingeperk word nie, handuit ruk met ontsettende gevolge. Ps. 58:4.  Omdat God mense straf oor sonde, en selfs Christene daaroor tugtig, sal dit verwaand wees van ons as ouers as ons sommige opvoeders glo wat s dat kinders nie getugtig mag word nie.  Die kinders moet glo net met liefde grootgemaak word.  Natuurlik moet daar n oorvloed van liefde in n gesin wees, maar die roede beskerm dit juis en bou die liefde uit.  Lees meer ...

 

Die jare wat die sprinkaan verslind het

Is jy verbrysel deur lewensomstandighede, jou gees geknak, jou hart bedroef? Dit gaan nie soseer oor wie daarvoor verantwoordelik was nie, maar daaroor dat jy so gou moontlik uit daardie situasie moet uitkom. Lees meer ....

 

Herlewing in Suid-Afrika 

Op baie plekke in Suid-Afrika is gebedsgroepe besig om toe te neem in getalle met  ernstige voorbidding vir Herlewing. Hierdie skrywe van ds. FJ Liebenberg, oor die Herlewing wat in 1858 begin het,  word opnuut versprei om die gebedsgroepe aan  te moedig om voort te gaan met hul Herlewingsgroepe na die Almagtige God. Lees meer...

 

Waarom (Hoegenaamd) Bid? 

AS GOD  Almagtig is en enigiets kan doen volgens Sy wil, het Hy dan nog enigiets nodig van enigeen van Sy skepsels? Hy wat die heelal geskep het deur enkele woorde te spreek, en steeds alles in stand hou sonder dat Hy die mens benodig, waarom sou Hy ons nou nodig h vir enigiets wat Hy teweeg wil bring? Lees meer ...

 

Egpare wat saam bid... 

Huwelik, die pilare van enige volk, verbrokkel teen n tempo van twee uit elke drie huwelike.  Christene se huwelike verbrokkel teen dieselfde tempo as die van ongelowiges. Daar is egter n betekenisvolle verskil. Die Barna Navorsingsgroep van Amerika het nou egter deur middel van n peiling vasgestel dat huwelikspare wat saam bid toon n egskeidingsyfer van slegs een uit elke duisend huwelike. Lees meer...

 

Die HERE kan die Koning se gedagtes verander 

In Rigters 6:1 s God aan Gideon: Maar, toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die o van die Here, het die HERE die kinders van Israel OORGEGEE in die hand van die Midianiete sewe jaar lank! Sewe jaar lank! Dis mos nie nodig om langer vrae te vra nie. Ons eie situasie moet vir ons mos nou meer duidelik wees as ooit te vore. Lees meer...

 

Gebede wat Geskiedenis gemaak het

Moses was bang vir die toorn en die grimmigheid van die HERE (Deut. 9:19) maar hy het Hom nie met rus gelaat nie. Geensins. Hy het een van die magtigste gebedstryde van alle tye gestry. Lees meer...

 

Die grootste beweging in die wreld

Alhoewel mens dit nie aan die daagliks nuusblaaie en TV sal agterkom nie, is die Christendom die grootste beweging in die wreld. Wanneer na die ontsaglike groei en impak van die Christendom wreldwyd gekyk word, dan kan dit maklik beskryf word as Die grootste storie wat ooit misgeloop is, aldus dr. Peter Hammond van United Christian Action. Lees meer...

 

Bybel se radikale effek op menselewens

n Suid-Afrikaanse torakschirurg, wyle prof. JC van der Spuy, het altyd ges dat wedergeborenes se na-operatiewe herstel, baie vinniger verloop as diegene wat ongered is.  Om hierdie rede het hy altyd vooraf vasgestel of n pasint wel wedergebore is al dan nie. As die pasint nie gered was nie, het die professor die pasint geestelik bearbei. Hy het deurentyd n Bybelse uitkyk op die lewe vooropgestel. Lees meer...

 

Raak ontslae van die Struikelblokke

Daar is net een struikelblok wat die kanaal tussen die mens en God se krag en heerlikheid versmoor. Dit is sonde! As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, het Dawid verklaar, sou die HERE nie gehoor het nie, aldus Ps. 66:18. En in Jes. 59:1-2 Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en Sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het Sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. Lees meer...

 

Nooi Jesus terug in jou Huis

Is Jesus Christus die regering in jou gemeente, in jou huis, in jou lewe? Die Bybel verwag n samelewing waar Christus in beheer is, waar gelowiges saam bid, waar liefde die hoofkenmerk is en waar God toegelaat word om sy Almag te demonstreer. Sulke gemeentes, veral waar daar gebid word, is raar. n Peiling in Amerika toon dat 89% van die Amerikaners s dat hulle bid, maar net 14% bid saam met ander gelowiges in hul huise, saam met familie of saam in die kerke. Lees meer ...

 

Die normale Christen-lewe

Christus is in jou, maar is jy in Christus?  Kan jy soos Gal. 2:20 s:  Ek is met Christus gekruisig  en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my! Dit is ons erfreg in Christus om n konstante belewenis te h van wat dit beteken om in Christus te lewe.Paulus se lewe is n konstante lewe van bly in Christus, ten spyte van wat hy alles vir sy geloof moes deurmaak.  Wat is die geheim van die oorwinnende lewe. Die geheim is dat ons in Christus is.  John. 14:17. Lees meer ...